Slider 1
Slider 1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquipEx ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. İncele
01

Nereden Geliyor?

Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kınık Linyit Madeni 2014 yılında Elmadere mahallesi yakınlarında 82015 ve 201100458 nolu işletme ruhsatı ile faaliyette olan bir yer altı işletmesidir.

Maden sahası, ülkemizin en önemli linyit havzalarından olan Soma havzasında, İzmir ilinin Kınık ilçesinin idari sınırında bulunmaktadır. Saha, Ege Bölgesi'nde, İzmir ilinin yaklaşık 150 kilometre kuzeyinde ve Kınık'ın güneydoğusunda yaklaşık 9 kilometre uzaklıktadır. Bir ana galeri ve 2 kuyudan oluşan işletme Türkiye’nin en derin yer altı linyit madeni olma özelliğine sahiptir. Yatırım altyapısı 8,5 milyon ton/yıl kapasiteye uygun olacak şekilde dizayn edilmiştir

Polyak yaklaşımı, sadece İSG standartlarını içselleştirerek en güvenli olmak değil, aynı zamanda Türkiye'deki en teknolojik, verimli ve sürdürülebilir yer altı kömür işletmesi olmaktır.

Seçilen üretim yöntemi göçertmeli tam mekanize uzun ayak metodudur (LTCC). Bu metot, Polyak Eynez üretim operasyonlarında 25 metreyi bulabilen kalın kömür damarlarının tek seferde yüksek verimle kazanılmasını sağlamaktadır. Göçertmeli tam mekanize uzun ayak sistemi, göçük bölgesinde kalan kömüre ulaşımı ve göçük kömürünün %80’e varan bir verimle üretimini sağlayarak rezervin mümkün olabilen en yüksek tasarrufla kazanımını sağlamaktadır.

JORC rezerv koduna göre, maden sahasının toplam kaynağının ve potansiyelinin maden ömrü için yaklaşık 225 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. Üretilen kömür yer altından ortalama 3000 kcal/kg kalofirik değerinde tüvenan olarak çıkarılmakta ve lavvar (kömür yıkama) işlemi sonrasında evsel ısıtma ve endüstriyel kullanım için uygun hale gelmektedir. Kınık linyit sahasında bulunan KM2 kömürü kalorifik değeri 5500 kcal'a kadar çıkabilmektedir. Dolayısıyla sahadaki kömür tanımlaması literatüre göre linyit olarak değil, alt-bitümlü kömür olarak değerlendirilebilir. İdeal alt bitümlü kömürün özgül ağırlığı 1,35 t/m³'tür. Sahada üretimi yapılacak olan kömür yoğunluğunun ortalaması 1.63 t/m³ olarak belirlenmiştir. Ayrıca <%1 kükürt içeriği ile ithal kömür yerine kullanılabilecek potansiyele sahip olan kömürün çeşitli boyut ve ambalajlarda satışı yapılmaktadır.

Som Kömür, e-ticaret ve e-tahsilat yöntemiyle Bayi ve Müşterilerine çok ciddi kolaylıklar sağlamıştır.

İşletme Sahasında, 75 araç Torbalı Kömür, 175 araç Açık Kömür ile günlük 250 araç yükleme kapasitesine sahip olup tamamıyla elektronik sistem içerisinde yürümektedir.

Ürünlerimiz

Ürünlerimiz

Uygun kalori ve tüketim değerleriyle; kovalı ve tuğlalı sobalar, ev-apartman merkezi ısıtma kazanları ile bazı sanayilerdeki buhar kazanları için ekonomik bir üründür.

,
 • Kalibre +10 mm
 • Satış Şekli 25 kg Torba
 • Kullanım alanı Soba, Merkezi Isıtma, Sanayi

Merkezi ısınma amaçlı, stokerli kat kalorifer kazanları ve sanayi kuruluşları için uygun yüksek kalorili ekonomik bir üründür.

,
 • Kalibre 10-18 mm
 • Satış Şekli 25 kg Torba
 • Kullanım alanı Sanayi Buhar Kazanları, Isınma Amaçlı Stokerli Kazanlar
,
 • Kalibre +18 mm
 • Satış Şekli Dökme
 • Kullanım alanı Soba, Merkezi Isıtma, Sanayi
,
 • Kalibre 10-18 mm
 • Satış Şekli Dökme
 • Kullanım alanı Sanayi Buhar Kazanları, Isınma Amaçlı Stokerli Kazanlar

Enerji, ısı, buhar, sıcak su elde etme amacıyla tüm sektörlerde kullanılmaktadır.

,
 • Kalibre 0,5-10 mm
 • Satış Şekli Dökme
 • Kullanım alanı Sanayi
Kömür ile

İlgili Bilgiler

Kömür; bitkisel kökenli organik ve inorganik maddelerden oluşan tortul bir kayaçtır. Bataklıklarda bitki kalıntılarının üst üste yığışarak çökelmesi ve milyonlarca yıllık bir süreç içerisinde kimyasal ve fiziksel etkilerle değişime uğraması sonucu oluşur.

Önceleri turba olarak adlandırılan ve kömürlerin ataları olarak bilinen organik maddeler zamanla daha koyu renklere ve daha sert yapıya sahip olurlar. Sıcaklık ve basınç şartlarının bu kütlelere etkimesi sonucu ortamdan sırasıyla; su, su buharı, karbondioksit (CO2), oksijen (O2) ve en ileri aşamalarda hidrojen (H2) uzaklaşır. Yer ısısı her 30 metrede yaklaşık 1 °C artmaktadır. Yerin ısısı arttıkça önceleri “turba” olarak adlandırılan bu organik madde, önce “linyit” daha sonra “alt bitümlü kömür” sonra “taşkömürü”, “antrasit” ve en sonunda şartlar uygun olursa “grafit”e dönüşür.

İlgili Bilgiler●

• Kömürü ilk kullanan uygarlığın Çinliler olduğu bilinmektedir. Yaklaşık 3000 yıl önce demir, bakır gibi madenleri şekillendirmek için yüksek derecede ısı veren taş olarak kömürden yararlandılar. Marco Polo, seyahatlerinde Çin’de insanların siyah renkte taşları yaktıkları ve bu sayede banyolarındaki suyu ısıtarak yıkandıklarından bahsetmiştir.

 

• Yunan demircileri, demiri ısıtacak ve yumuşatacak kadar sıcaklık için kömürden yararlanmışlardır.

 

• 13. yy’da kömürden en çok faydalanan Avrupa ülkesi İngiltere olmuştur. İngiltere’nin kuzeyinde yer alan, Tyne ırmağı çevresinde geniş bir yer üstü kömür madeni bulunmaktaydı. Bu bölgede çıkan kömüre deniz kömürü adı verilmiştir.

2

• Abraham Darby taş kömürü kullanarak kok kömürü üretebilmeyi ve demiri kok kömürü kullanarak işleyebilmeyi başaran (1735) ilk kişidir. Kok kömürünün bulunuşu, İngiltere’de odun kömürü elde etmek için ağaçların kesilmesinin önüne geçmiştir.

 

• İskoçyalı James Watt, modern sanayi buhar makinesini geliştirmiştir. Buhar makinesinin icadından sonra kömüre olan talep artmıştır. Watt’ın buhar motoru sayesinde modern kömür sanayisi başlamıştır. 

 

• Türkiye’de ilk kömür yatağı, 1829 yılında Sultan II Mahmud zamanında Uzun Mehmet adlı bir Türk denizci asker tarafından bulunmuştur. Buradan çıkartılan ilk kömürler donanmanın ihtiyaçları için kullanılmıştır. 1893 yılından sonra yeni kömür ocaklarının açılmasıyla üretim çoğalmıştır.

 

33

• 1935 yılında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nün kurulmasından sonra madencilikte ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. 1961 Anayasası, madenlerin işletilmesi hakkını belirli şartlar altında özel girişimcilere ve yabancı sermayeye tanıma hükümleri taşımaktadır.

 

• Soma Kömür Havzası, jeolojik çalışmaları 1910’lu yıllarda başlayan ve keşfi, kayıtlara göre 1913 yılına dayanan bir havzadır. Kömür kalitesi bakımından ülkemizin en önemli linyit havzalarından birisidir. Havzada bu dönemlerden günümüze kadar kömür madenciliği yapılagelmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda yaklaşık 800 milyon linyit rezervinin bulunduğu rapor edilmiştir.

 

• Kömür dünyanın en eski yakıt ürünü olup halen elektrik başta olmak üzere; enerjide, ısınmada, buhar ve sıcak su elde etmek amacı ile yoğun kullanılmaktadır.

 

01
Bizimle

İletişime Geçin

Satış Ofisi

Adalet Mah. Şehit Fethi Sekin Cd. No: 4
Novus Tower Kat: 28 D: 283-284 35530 Bayraklı/İzmir

Telefon & Fax

T : +90 232 610 17 00
F : +90 232 681 10 37

E-Posta

bilgi@somkomur.com

İşletme

Elmadere Mah. Karaçam
Küme Evleri No: 14 35990
Kınık/İzmir

Telefon & Fax

T: +90 232 610 17 00
F: +90 232 681 10 37

Çalışma Saatleri

Hafta İçi : 08:00 - 18:00

Haritada Gör
Haritayı Kapat
Kapat

Dilek ve Şikayet
Formu

Dilek veya Şikayetlerinizi form üzerinden tarafımıza iletebilirsiniz.

GÖNDER
Çağrı Merkezi

+90 232 610 17 00

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN